Legitiem

Meten is weten  – Papier is geduldig  – Het geld ligt op straat

Drie willekeurige kreten. Drie ogenschijnlijk willekeurige kreten die elk van toepassing zijn op optimale en actuele basisregistraties. Dat geldt ook voor de Basisregistratie Personen (BRP). De kwaliteit van de basisregistratie hangt af van veel factoren die van invloed zijn op de juistheid van gegevens. Een deel van deze factoren kan relatief eenvoudig ‘administratief’ worden onderzocht. Voor een deel is echter nader dossieronderzoek noodzakelijk en in sommige gevallen is fysiek onderzoek ter plaatse onvermijdelijk.
Door de inzet van controleurs en/of toezichthouders, die hun werkzaamheden op straat aan – en soms ook achter  – de deur verrichten, kan vaak binnen korte tijd veel duidelijkheid worden verkregen over een bepaalde situatie.

Controleren en toezichthouden is een ‘vak’

Legitiem is een onderneming die zich volledig heeft toegelegd op het verzorgen van controles, het verrichten van inventarisaties en inspecties en het houden van toezicht op het gebied van de gemeentelijke basisregistraties en gemeentelijke belastingen. Wij ondersteunen onze klanten met het bieden van duidelijk inzicht in feitelijke situaties om bestanden te actualiseren. Daarbij maken we gebruik van innovatieve inwinningstechnieken en van medewerkers met verstand van zaken.
Binnen Legitiem beschouwen wij het uitvoeren van controles en het houden van toezicht als een ‘vak’.  En zo gaan we daar ook mee om. Controleurs en toezichthouders zijn vakmensen. Daar zijn wij trots op!
Legitiem staat voor betrouwbaarheid en klantgerichtheid. Hier geldt ‘afspraak is afspraak’. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Legitiem onderscheidt zich door de inzet van haar medewerkers en de innovatieve kwaliteitszorg.

Het zijn de mensen die het doen

Binnen Legitiem beseffen wij dat onze medewerkers het visitekaartje van onze opdrachtgevers zijn. Om die reden stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers.
Representatief, communicatief, sociaal vaardig en bereid zijn te ‘willen werken‘, vormen belangrijke criteria bij de selectie van onze medewerkers.
Onze medewerkers geven u het geruste gevoel dat de klus geklaard wordt op de wijze die u volledig tevredenstelt.

Wij maken bij de uitvoering van de dienstverlening op het gebied van de BRP, waaronder fysiek adresonderzoek, detachering toezichthouders, uitvoering onderzoek Landelijk Aanpak Adreskwaliteit (LAA), uitsluitend gebruik van medewerkers met een repressieve achtergrond (politie, marechaussee, douane), een goede communicatieve stijl en oog voor detail. Deze medewerkers kunnen bogen op inhoudelijke kennis en het nut van de BRP voor haar afnemers.

Meer informatie?

Hebben wij uw interesse gewekt? Wilt u graag weten wat Legitiem voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@legitiem.nl