Karmac Informatie & Innovatie

Hoe staat het met de digitalisering van uw gemeente. Maakt u al optimaal gebruik van alle nieuwe mogelijkheden?

Karmac Informatie & Innovatie is al jaren de digitaliseringspartner binnen de gemeentelijke overheid. Karmac maakt uw informatie toegankelijk voor nu en in de toekomst. Door de inzet van unieke technologieën en innovatie oplossingen draagt Karmac er zorg voor dat u tijd, - en plaats onafhankelijk kunt werken.

Karmac is van mening dat het digitaliseren van de akten een vak apart is. Het is één van de specialisaties. Karmac heeft een unieke methodiek ontwikkeld voor het verwijderen van de inktvraat en is op de hoogte van geldende wet, - en regelgeving over de akten.  Daarnaast zijn de medewerkers bij Karmac getraind in het lezen van de handgeschreven “oude” akten.  Naast de digitalisering van de akten verwerkt Karmac steeds meer de brondocumenten en de verschillende kaartbestanden, zoals de woning, - gezin, archief en persoonskaarten.

Voor meer informatie over Karmac: www.karmac-digitaliseert.nl en of bezoek één van de Karmac lunch & learn sessies.