Elektronische dienstverlening Burgerlijke Stand

De invoering van de elektronische geboorteaangifte staat voor de deur, maar de nieuwe regels lijken niet alle goed uitvoerbaar. Om een uitvoerbare elektronische geboorteaangifte voor gemeenten mogelijk te maken, zal de NVVB zich inzetten voor een goed implementeerbaar proces.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat na de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor elektronische geboorteaangifte de andere delen van de reeds aangenomen Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand kunnen volgen. Dat zijn de elektronische afgifte van uittreksels en afschriften van akten van de Burgerlijke Stand en de introductie van de elektronische akte. In lijn met de NVVB-visie op de toekomst van de BRP zal de NVVB deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en proactief inzetten op een uiteindelijke verbinding tussen de elektronische akte en de registratiefunctie van de BRP.