Missie & Visie

De NVVB ondersteunt gemeenten bij hun verantwoordelijkheden op het gebied van Burgerzaken, zodat zij elke inwoner en ondernemer in Nederland een uitstekende dienstverlening kunnen bieden.

Het is de ambitie van de NVVB om te bewerkstelligen dat er steeds betere dienstverlening van onze leden aan de klant in Nederland wordt gerealiseerd. Dit doet de NVVB door gemeenten te adviseren, hun belangen te behartigen, te verbinden met elkaar en met relevante partners, te ondersteunen en ze te helpen vernieuwen op diverse thema`s, zoals persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement en verkiezingen.

Adviseren

De NVVB adviseert gemeenten, individuele leden en publieke organisaties op de inhoudelijke thema`s die van belang zijn om de dienstverlening in Nederland te verbeteren. Gemeenten worden direct geholpen door de kennis en expertise bij de NVVB.

Belangen behartigen

De NVVB behartigt de belangen van gemeenten. Om deze rol goed te vervullen, heeft de NVVB veelvuldig contact met haar achterban, de voor ons domein relevante ministeries en ketenpartners. Door proactief te handelen, streeft de NVVB naar maximale invloed aan de voorkant van ieder nieuw proces en bij veranderingen. Op deze wijze toetst de NVVB steeds tijdig de uitvoerbaarheid, kwaliteit en financiƫle haalbaarheid, adviseert daarover en doet voorstellen.

Verbinden

De NVVB verbindt gemeenten en individuele leden met elkaar en met relevante partners. De NVVB opereert verbindend in het veld van samenwerkingspartners. Hierbij staat de samenwerking tussen de publieke, private en wetenschappelijke sector centraal. De NVVB is een gewilde en betrouwbare partner voor andere (overheids)organisaties.

Ondersteunen

De NVVB ondersteunt gemeenten en individuele (gemeentelijke) leden. Het continu betrekken, bevragen, informeren en adviseren van de leden resulteert in een gedegen begrip van de gemeentelijke uitdagingen, en geeft de NVVB de mogelijkheid om gericht en op verschillende manieren gemeenten te ondersteunen. Dat gebeurt door mee te denken over complexe opgaven, maar ook door het aanbieden van diverse producten en diensten.

Vernieuwen

De NVVB helpt gemeenten en individuele leden te vernieuwen op persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen en daarmee samenhangende dienstverlening. De NVVB helpt gemeenten innoveren op dienstverlening, want de maatschappij (de klant) vraagt om snelle aanpassing aan nieuwe wensen, omstandigheden en (technologische) mogelijkheden. Om hier goed op in te kunnen spelen, neemt de NVVB haar rol in met alle kennis en kunde aan de voorkant van deze veranderprocessen, zodat gemeenten sneller en beter kunnen innoveren. Hierbij staan te allen tijde kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid (proces-technisch, financieel en juridisch) centraal.