Nieuwe identiteit Burgerzaken

Recente ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving, landelijk en Europees beleid, nieuwe technologieën en de toenemende digitalisering werken door binnen alle thema’s van Burgerzaken: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening en innovatie. De snelheid waarmee nieuwe inzichten ontstaan en details veranderen is amper bij te houden. Om tot een leesbaar geheel te komen hebben we gekozen voor een compacte uitgave waarin de ontwikkelingen op hoofdlijnen worden beschreven. De digitale versie kun je hieronder inzien.

Bijeenkomsten

In 2017, 2018 en 2019 organiseerde het A+O fonds Gemeenten samen met NVVB diverse bijeenkomsten over de veranderingen bij Burgerzaken door digitalisering en de gevolgen hiervan voor organisatie en werk. Als vervolg organiseerde we in 2019 verdiepingssessies voor managers, teamleiders en HR-adviseurs van Burgerzaken. Doelstelling is om kennis en het handelingsrepertoire te vergroten om de transformatie van Burgerzaken komende jaren vorm te geven.

Ook in 2020 worden er weer bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van medewerkers. De landelijke ontwikkelingen krijgen in gemeenten verschillend vorm. Eén ding is overal hetzelfde: het werk verandert en hoe kun je daar als medewerker mee omgaan? Tijdens deze bijeenkomsten nemen wij medewerkers mee in de veranderingen en technologische mogelijkheden die wellicht van invloed kunnen zijn op het werk bij Burgerzaken. Tijdens deze interactieve dag, gaan medewerkers zelf aan de slag met hun werkzaamheden en taken. Deze bijeenkomsten worden centraal georganiseerd maar kunnen ook op verzoek regionaal worden georganiseerd. Neem hiervoor contact op met het AenO fonds Gemeenten of met de NVVB.

Meer informatie over de indeling van het programma vind je op de website van het A+O fonds Gemeenten

Bekijk hier de resultaten van de  Monitor Transformatie Burgerzaken