Nieuwe identiteit Burgerzaken

Recente ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving, landelijk en Europees beleid, nieuwe technologieën en de toenemende digitalisering werken door binnen alle thema’s van Burgerzaken: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening en innovatie. De snelheid waarmee nieuwe inzichten ontstaan en details veranderen is amper bij te houden. Om tot een leesbaar geheel te komen hebben we gekozen voor een compacte uitgave waarin de ontwikkelingen op hoofdlijnen worden beschreven. De digitale versie kunt u hieronder inzien. 

Onderzoek Transformatie Burgerzaken
Het A+O fonds Gemeenten en de NVVB zijn een onderzoek gestart naar de transformatie van burgerzaken. Hiervoor wordt een korte vragenlijst voorgelegd aan leidinggevenden of plaatsvervangers van de afdelingen Burgerzaken van gemeenten. Met de transformatie van Burgerzaken bedoelen we de veranderingen die bij Burgerzaken ingezet moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen voor komende jaren zoals verdergaande digitalisering van de dienstverlening, minder werk door de reisdocumentendip en hogere eisen aan vakmanschap op het terrein van kwaliteit van dienstverlening, identiteitsvaststelling en fraudebestrijding.

Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen hoe Burgerzaken de veranderingen aanpakt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te kunnen leren van elkaar en om de ondersteuning van de NVVB en het A+O fonds Gemeenten van de afdelingen Burgerzaken bij de transformatie goed vorm te kunnen geven.

Uitvoering: start 29 mei tot en met juni. We verwachten het rapport in augustus (2018) te kunnen publiceren. Vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Renz Davits, programmamanager A+O fonds Gemeenten, renz.davits@aeno.nl.

NB: mocht u geen vragenlijst hebben ontvangen en wilt u meedoen aan het onderzoek, stuur dan een mail naar renz.davits@aeno.nl .