Nieuwe identiteit Burgerzaken

Recente ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en regelgeving, landelijk en Europees beleid, nieuwe technologieën en de toenemende digitalisering werken door binnen alle thema’s van Burgerzaken: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening en innovatie.

De snelheid waarmee nieuwe inzichten ontstaan en details veranderen is amper bij te houden. Om tot een leesbaar geheel te komen hebben we gekozen voor een compacte uitgave waarin de ontwikkelingen op hoofdlijnen worden beschreven.

In het verlengde van deze publicatie lichten we -tot aan het NVVB congres in 2018- maandelijks één van de thema’s uit. Dit presenteren we voor elk thema in een passende vorm, die daardoor per maand kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten, columns, blogs, artikelen, infographics, of handreikingen. De maandelijkse bijdragen vindt u op deze pagina. 

Na het NVVB Congres op 12 en 13 april 2017 hebben alle gemeenten per post het boekje opgestuurd gekregen. De digitale versie kunt u hieronder inzien.