PinkRoccade Publiekszaken

Innovatie, samenwerking en vertrouwen

Dankzij innovatiekracht en de samenwerking tussen kwartiermakers en medewerkers van PinkRoccade Publiekszaken was de digitale aanvraag partnership door Bart & Yvonne op 24 juni 2014 mogelijk. Vele medewerkers van zowel gemeente Waalwijk als PinkRoccade Publiekszaken waren aanwezig bij deze allereerste digitale aangifte ooit. Deze dag staat dan ook bij velen in het geheugen gegrift.

iBurgerzaken gebaseerd op selfservice

De medewerkers van gemeente Waalwijk, de kwartiermakers en ook de medewerkers van PinkRoccade Publiekszaken maakten deze geboorte van iBurgerzaken mogelijk. Deze innovatie is in 2014 door de gemeente Waalwijk doorgevoerd om de dienstverlening verder in lijn te brengen met de verwachtingen van haar inwoners. Eric de Laat, directeur bedrijfsvoering en dienstverlening bij de gemeente Waalwijk zei destijds: “Inwoners zijn gewend om zelf digitaal zaken te doen. Vanuit huis en niet aan een loket. Samen met PinkRoccade Publiekszaken en 25 andere gemeenten hebben we dit selfserviceconcept opgezet en nu geïmplementeerd. We hebben er veel energie ingestoken en de basis is gelegd voor een verdere verbreding van onze dienstverlening.” 

Dat het inderdaad een goede basis is, weten we vandaag de dag héél zeker! De bewijslast is geleverd. PinkRoccade Publiekszaken is haar belofte nagekomen. In 5 jaar tijd is een innovatieve oplossing neergezet. Een oplossing gebaseerd op hoge mate van selfservice voor en door burgers en bedrijven. Een oplossing die procesoptimalisatie voor de medewerkers mogelijk maakt. Een oplossing die tot stand kwam dankzij 3 normwaarden: innoveren, samenwerken en vertrouwen in elkaar. Daar worden burgers, bedrijven en medewerkers blij van!

5 jaar iBurgerzaken, dat moet gevierd worden!

“Hulde en dank aan de medewerkers en managers van kwartiermakergemeenten en aan de PinkRoccade medewerkers. Dankzij het lef en de durf van allen die hebben meegeholpen om de vernieuwing op te pakken hebben we de laatste 2 jaar 22 nieuwe klanten mogen verwelkomen. De teller staat nu op 150 klanten (zonder herindelingen zou dat zelfs 172 zijn). En daar durfden we 5 jaar geleden alleen maar van te dromen.”, Mat Keijers, productmanager iBurgerzaken.

“Noteer 22 november 2019 alvast in je agenda. Dat wordt onze grote klantendag! Op deze dag gaan we de ervaringen delen met elkaar en gaan we samen de innovaties voor de komende 5 jaar oppakken. Want uiteraard kijken we niet enkel terug tijdens dit jubileumjaar, we kijken ook vooruit. Wij verwelkomen je graag.”

Voor meer informatie: www.iburgerzaken.nl