Algemene Ledenvergadering 2021

In eerdere berichtgeving is gecommuniceerd dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) fysiek plaatsvindt tijdens het NVVB Jaarcongres. Omdat het NVVB Jaarcongres is geannuleerd vindt de ALV dit keer toch weer digitaal, via Teams, plaats op donderdag 9 december van 14.00 tot 15.30 uur

Aanmelden
Heb jij jezelf al aangemeld voor de ALV, dan vragen we je graag om je hier nog een keer aan te melden. Dit omdat zowel de locatie (nu digitaal) en het tijdstip gewijzigd zijn. In de week voor de ALV ontvang je van ons de link waarmee je kunt deelnemen aan de ALV. 

Let op! Alleen individuele leden van de NVVB en medewerkers van een Nederlandse gemeente mogen de ALV bijwonen.

Agenda ALV

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag ALV van 20 mei 2021
  3. Begroting 2022
  4. Meerjarenplan 2022-2023
  5. Stand van zaken wijziging statuten en huishoudelijk reglement
  6. Rondvraag

Stukken ALV

Agenda ALV 9 december 2021

Concept verslag ALV 20 mei 2021

Concept begroting 2022

Concept Strategisch Kader 2022-2023