Algemene Ledenvergadering 2022

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2022 zal digitaal, via Teams, op 16 juni 2022 van 14.00 tot 15.30 uur plaatsvinden. 

Aanmelden
Ben jij lid van de NVVB en wil je jezelf aanmelden? Dat kan hier. Eventuele vragen die je tijdens de ALV wilt bespreken kunnen tot uiterlijk 13 juni aanstaande per e-mail gestuurd worden naar nvvb@nvvb.nl.

Let op! Alleen individuele leden van de NVVB en medewerkers van een Nederlandse gemeente mogen de ALV bijwonen.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Concept verslag ALV van 9 december 2021
3. Voordracht benoeming Jelly Frankes als nieuw DB lid
4. Mededelingen
• Evaluatie Jaarcongres 2022
5. Stand van zaken wijziging statuten en huishoudelijk reglement
6. Financieel Jaarrapport
Pauze
7. Inschrijven Oekraïners bij de gemeenten en wachttijden reisdocumenten door Charlotte van der Ree
8. Rondvraag

Stukken

Agenda ALV 16 juni 2022

Concept Verslag ALV 9 december 2021

Agendapunt benoeming Jelly Frankes ALV 16 juni 2022

Jaarrekening + controleverklaring w.g. 2021 NVVB