Algemene Ledenvergadering 2020

Op donderdag 10 december van 14.30 - 16.30 uur is de laatste ALV van 2020. De ALV wordt ook dit keer digitaal gehouden. Leden van de NVVB zijn van harte welkom en kunnen zich hier aanmelden. Wanneer je je aanmeldt voor de ALV, vragen we je om een e-mailadres op te geven. Op dit mailadres krijg je, een paar dagen voor de ALV, een uitnodiging waarmee je de ALV digitaal kan bijwonen.

Programma ALV 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag ALV van 24 juni 2020
  3. NVVB Platform, een terugblik
  4. Strategisch Kader 2021 – 2022
  5. Coronacrisis en de NVVB
  6. Begroting 2021
  7. Bestuurlijke herstructurering
  8. Rondvraag en sluiting

Direct na de ALV volgt nog een interessant programmaonderdeel, waarvan de invulling nog niet vaststaat. Via de NVVB nieuwsbrief houden we je hierover graag op de hoogte.

ALV stukken

Concept agenda ALV 10 december

Concept Strategisch Kader 2021-2022

Concept verslag ALV 24 juni 2020

Concept begroting 2021