Algemene Ledenvergadering 2021

Op donderdag 20 mei 2021 vindt van 14.30 tot 16.00 uur de eerste NVVB Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 plaats. Ook dit keer houden we de ALV digitaal via Teams.

NVVB-leden hebben per e-mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook houden we je op de hoogte via de NVVB-nieuwsbrief. Inschrijven kan via deze link. 

Agenda ALV

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag ALV van 10 december 2021
  3. Mededelingen
  4. Wijziging statuten en HHR
  5. Financieel Jaarrapport 
  6. Begrotingswijziging 2021
  7. Gastspreker Arre Zuurmond
  8. Rondvraag en afsluiting

Stukken ALV


Voorstel begrotingswijziging 2021

Agenda ALV 20 mei 2021

Jaarrapport 2020

Overzicht herziene begroting 2021

Verslag ALV 10 december 2020