Algemene Ledenvergadering 2023

De eerste digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2023 staat gepland op donderdag 8 juni 2023 van 14.00 - 15.30 uur

Agenda ALV
1. Opening en vaststellen agenda
2. Concept verslag ALV van 8 december 2022
3. Mededelingen
4. Financieel Jaarrapport 2022
5. Rondvraag en sluiting

Stukken

Meld je hier aan!