Persoonsinformatiemanagement

Persoonsinformatiemanagement is een van de hoofdthema’s van de NVVB. Na de (eerste) vaststelling van de identiteit van een persoon vindt registratie plaats van de persoonsgegevens. De registratie is geen doel op zich, maar een middel om uiteindelijk deze gegevens te kunnen verstrekken en informatie te kunnen genereren.
De wijze waarop dit gebeurt, ontwikkelt zich voortdurend, waarbij er steeds oog is voor de bestaande dienstverleningsprocessen, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud (volledigheid, juistheid en actualiteit) en de beveiliging van de opslag en het dataverkeer.
Samen met identiteitsmanagement staat persoonsinformatiemanagement aan de basis van een moderne, veilige en adequate dienstverlening en het democratisch functioneren van de overheid en semi-overheid, waarbij de bescherming van de privacy van burgers en de noodzaak tot informatievoorziening steeds afgewogen moeten worden. 

NIEUWSOVERZICHT Persoonsinformatiemanagement