Privacy beleid

Verwerking persoonsgegevens
De NVVB kan persoonsgegevens verwerken als je deze zelf aan ons verstrekt hebt en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten. De NVVB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens als..

.. je lid wordt/bent van de NVVB?

Via de website kun je je aanmelden als lid van de NVVB. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkzaam bij
 • Functie
 • Bankgegevens: rekeningnummer en tenaamstelling

De NVVB gebruikt deze gegevens voor het toesturen van het vakblad B&R, het opsturen van de factuur voor het lidmaatschap en het versturen van uitnodigingen voor congressen en vergaderingen.

.. je modules en/of examens van de PublieksAcademie volgt?

Om modules en examens van de NVVB PublieksAcademie te kunnen volgen, dien je een account voor de opleidings- en examenomgeving aan te maken. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam (indien getrouwd: meisjesnaam)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens: rekeningnummer, naam en woonplaats

De NVVB gebruikt deze gegevens voor het aanmaken van het persoonlijke account van cursisten en examenkandidaten, het verzenden van correspondentie rondom het inschrijf-, deelname en afrondingsproces met betrekking tot de modules van de opleiding ID- & Adresfraude en alle examens voor medewerkers Burgerzaken (nieuwe diplomastelsel van de NVVB PublieksAcademie), het opsturen van de factuur, het toesturen van certificaten en/of diploma’s en het toesturen van informatie via mail met betrekking tot de NVVB PublieksAcademie.Tevens kunnen je exameninschrijvingen en examenresultaten door de NVVB PublieksAcademie worden gedeeld met de opleider waarbij je de betreffende module(s) hebt gevolgd.

.. je je aanmeldt voor het landelijke congres of de regionale congressen?

Om je aan te melden voor de congressen vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkzaam bij
 • Functie
 • Facturatiegegevens: adresgegevens en referentie

De NVVB gebruikt deze gegevens voor het toesturen van de inschrijfbevestiging, het opsturen van de factuur en het informeren over de betreffende bijeenkomst.

.. je de nieuwsbrief ontvangt?

Via de website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de NVVB. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

De NVVB gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het toesturen van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden en je toestemming kunt intrekken.

.. je een product besteld bij de NVVB (boeken, werkprocessen, modellenboek)?

Om een product te kunnen bestellen bij de NVVB, is het noodzakelijk om een bestelformulier in te vullen. In het formulier vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werkzaam bij
 • Adresgegevens organisatie

De NVVB gebruikt deze gegevens voor het toesturen van het product en de factuur.

.. je een vraag stelt aan het NVVB Adviesbureau?

Via het webformulier op de website van de NVVB kun je vragen stellen aan het adviesbureau. In het formulier vragen we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkzaam bij

Het Adviesbureau van de NVVB gebruikt deze gegevens om antwoord te geven op je vraag.

Bewaartermijnen
De NVVB zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met derden
De NVVB deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De NVVB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De NVVB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar functionarisgegevensbescherming@nvvb.nl

Contact
Heb je een vraag, opmerking of klacht over het privacy beleid van de NVVB? Neem dan contact met ons op.

Postadres: Boerhaavelaan 14, 2713 HX Zoetermeer, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Telefoonnummer: 079 - 750 1751
E-mail: functionarisgegevensbescherming@nvvb.nl