Strategisch kader 2024 - 2025

Het Algemeen Bestuur heeft met oog op een strategische positionering van de NVVB het Strategisch Kader vernieuwd. Gedurende het jaar kunnen meerdere onderwerpen aan dit kader getoetst worden op relevantie en impact vanuit het perspectief van Burgerzaken. De Algemene Ledenvergadering heeft op 7 december 2023 het Strategisch Kader 2024 - 2025 vastgesteld.

Download hier het  Strategisch kader 2024-2025

Download hier de  Begroting 2024