Eindrapport BZK themabijeenkomsten

Algemeen

Afgelopen zomer hebben wij als NVVB in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drie bijeenkomsten georganiseerd met het thema ‘de toekomst van burgerzaken op middellange termijn’. De bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Eindhoven, Zwolle en Gouda. Tijdens deze bijeenkomsten gingen gemeenten in gesprek met BZK. Ook onze partners van het programma Team van de Toekomst (Even Werkt! en NuFlex) en de programmamanagers van het A&O fonds waren aanwezig. Aan deze bijeenkomsten hebben ruim 100 mensen deelgenomen van meer dan 40 gemeenten.

Meer samenwerken is een van de belangrijkste uitkomsten van de gespreksbijeenkomsten. Dat begon al bij de organisatie van de bijeenkomsten; een prima samenwerking tussen BZK, NuFlex, Even Werkt!, A&O fonds en de NVVB. Hoofdthema van de gesprekken was de ontwikkeling van Burgerzaken onderweg naar 2024. De belangrijkste onderwerpen daarbij; digitalisering, de burger in regie en meer samenwerken in brede zin. Het functioneren van de overheid wordt in toenemende mate bepaald door digitalisering. Ook het werk bij burgerzaken verandert. Door samen te werken als één overheid kan dienstverlening écht vanuit vragen van inwoners en ondernemers ingericht worden. Tijdens de bijeenkomsten is er ongelooflijk veel kennis gedeeld. Kennis die op korte en middellange termijn relevant is voor het beleid van BZK, maar die ook meerdere waardevolle elementen in zich heeft waarmee BZK op de langere termijn aan de slag kan.

Lees hier de rapportage. Deze rapportage geeft een schets van de input die is gegeven.