Geen handtekening van aangever meer op 'geboorteakte' en 'geboorteakte (levenloos)'

Persoonsinformatiemanagement

Per 1 januari 2020 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand, t.a.v. de aangifte van geboorte inwerking getreden. Hierbij is ook artikel 20 lid 1 Bbs volledig van kracht geworden. Dat betekent dat de 'geboorteakte' en de 'geboorteakte (levenloos)' alleen nog maar ondertekend worden door de abs. Het maakt daarbij niet uit of de aangifte elektronisch of aan de balie plaatsvindt. De aangever wordt nog wel genoemd in de geboorteakte maar mag geen handtekening meer zetten. Deze regel kenden we al voor de akte van overlijden. Het vervallen van de handtekening was noodzakelijk om elektronische aangifte mogelijk te maken. De wetgever heeft hierbij geen aanleiding gezien om een onderscheid te maken tussen aangifte in persoon en elektronische aangifte.

Voor een aantal aangevers zal het onwennigheid of verbazing teweeg brengen. Zeker voor degene die eerder geboorteaangifte deed en toen wel de akte moest tekenen. Toch kunnen we de aangever goed uitleggen waarom er niet meer getekend wordt door hem/haar. De verklaring dat een kind is geboren wordt door een bevoegde aangever gedaan ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar legt de verklaring vast in de geboorteakte en alleen hij/zij tekent daar voor.

Er is wel een uitzondering wat betreft het ondertekenen van een geboorteakte met naamskeuze. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn om de geboorteakte te tekenen en daarmee de naamskeuze tot stand te brengen. Een elektronische geboorteaangifte met gelijktijdige naamskeuze is overigens niet mogelijk.