Gezocht: Ontwikkelaars en vaststellers voor Module-Teams Diplomastelsel Burgerzaken!

PublieksAcademie

De NVVB PublieksAcademie is op zoek naar ontwikkelaars en vaststellers van toetstermen en examenvragen voor de modules die onderdeel uitmaken van het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie.

Met toetstermen bedoelen wij concreet, eenduidig en meetbaar uitgewerkte leerdoelen die de inhoud en het niveau beschrijven van de benodigde kennis, begrip, reproductieve en productieve vaardigheden en attitudes over of ten behoeve van een bepaald onderwerp.

Met examenvragen bedoelen wij gesloten vragen (op NLQF-4 niveau) en praktijkopdrachten (open vragen op NLQF-5 of 6 niveau).

Mocht je hier nog geen ervaring in hebben, dan bieden wij nieuwe ontwikkelaars en vaststellers een online cursus via Microsoft Teams aan met betrekking tot het ontwikkelen van goede toetstermen en examenvragen op dinsdag 26 mei a.s. (09:00 – 13:00 uur). Op deze dag gaan de Module-Teams ’s middags na de training direct met de toetsplannen van de modules aan de slag. Hierbij hebben de Teams de mogelijkheid om vragen te stellen aan de trainer en de NVVB.

De ontwikkelingen binnen Burgerzaken volgen zich in razend tempo op. En met elkaar zorgen we ervoor dat de examens van de modules binnen het Diplomastelsel Burgerzaken van de NVVB PublieksAcademie actueel zijn en aansluiting hebben met de praktijk.

Wie zoeken wij?

De deskundigen die wij zoeken zijn medewerkers Burgerzaken die het leuk vinden om hun kennis en ervaring, naast hun normale werk, op een bijzondere manier voor onze vereniging in te zetten.

Je bent in ieder geval in het bezit van de volgende eigenschappen:

 • Enthousiasme en bereidheid om zich een aantal uren per maand in te zetten (nog nader te bepalen om hoeveel uur het zal gaan (in de tijd van de werkgever);
 • Goed kunnen organiseren van de eigen activiteiten, waarbij de gevraagde activiteiten volgens planning worden opgeleverd;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
 • Analytische vaardigheden om een toetsplan te kunnen ontwikkelen en om vragen te kunnen ontwikkelen op basis van leerdoelen;
 • Bij voorkeur een relevante opleiding binnen het vakgebied burgerzaken;
 • Uitstekende kennis van en ervaring binnen het vakgebied van burgerzaken;
 • Kennis van en ervaring met de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Affiniteit met vakinhoudelijk onderwijs;
 • Bereidheid tot het volgen van een eendaagse cursus over het ontwikkelen van toetstermen en examenvragen.

Wat doen de Module-Teams?

 • Een Team gaat aan de slag met de leerdoelen en examenvragen voor een aantal geclusterde modules binnen een bepaald vakgebied (Basiskennis Burgerzaken, Burgerlijke stand, BRP, Verkiezingen en een aantal losse modules (Startersmodule op NLQF-5 niveau, Vaardigheden voor beleid en Visie en (middel)lange termijnontwikkelingen) op zowel Basis (NLQF-4)- en/of Specialistniveau (NLQF-5);
 • Een Team bestaat uit een aantal docenten van onze partneropleiders, medewerkers van gemeenten en een vertegenwoordiger van de NVVB;
 • Overkoepelend zal een toetsdeskundige bij het ontwikkelen en actualiseren meekijken en vaststellen;
 • De Teams worden verantwoordelijk voor het onderhoud en de actualisatie van de examens van de modules waaraan zij gekoppeld zijn. Ze hebben dus ook een rol in de toekomst.

Vergoedingsregeling

 • De Teamleden ontvangen een reiskostenvergoeding voor de te overbruggen reisafstand voor het bijeenkomen inzake de activiteiten die binnen het Team nodig zijn;
 • Eventuele locatie-, lunch- en/of dinerkosten worden door de NVVB betaald;
 • De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald aan de door de declarant opgegeven bankrekening nadat de reiskosten zijn gemaakt ten behoeve van hier vorengenoemde bijeenkomsten;
 • De Teamleden worden jaarlijks uitgenodigd en bedankt op het Jaardiner van de NVVB;
 • De Teamleden krijgen (50%) korting op het NVVB jaarcongres;
 • Een eendaagse cursus ontwikkelen toetstermen en examenvragen en de periodieke bijscholing hiervan;
 • De gemeente waarvoor je werkt (werkgever) ontvangt voor het beschikbaar stellen van een Teamlid een vergoeding zijnde twee examenvouchers t.w.v. € 169,- ex btw per ingezette dag (8 uren).

Interesse?

Interesse in deelname aan een Module-Team binnen het Diplomastelsel Burgerzaken?

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar de NVVB PublieksAcademie via publieksacademie@nvvb.nl en geef ten minste aanvullend op jouw CV de volgende gegevens aan ons door:

 • Binnen welk vakgebied/welke vakgebieden je werkzaam bent en voor welk Module-Team uit het Diplomastelsel Burgerzaken jij in aanmerking wilt komen (zie hierboven);
 • Laatst genoten cursus/opleiding binnen jouw vakgebied(en) en toelichting hoe jij je kennis en vaardigheden bijhoudt;
 • Of je reeds ervaring hebt met vakinhoudelijk onderwijs.

De mogelijkheid om te reageren op deze oproep sluit op vrijdag 22 mei 2020.

Meer informatie?

Meer informatie over de uit te voeren taken of de randvoorwaarden is verkrijgbaar via Cher Perdon, coördinator NVVB PublieksAcademie, op 06-30336798 of via John de Ruiter, waarnemend directeur, op 06-10886057.

Je kan ook altijd een mailtje sturen naar publieksacademie@nvvb.nl met het kenmerk ‘Oproep ontwikkelaars en vaststellers Module-Teams Diplomastelsel Burgerzaken.