Help je mee om identiteitsfraude te voorkomen?

Identiteitsmanagement

Identiteitsfraude aan de balie bij de gemeente. Iedereen kent het en heeft het misschien zelf ook wel meegemaakt. Maar hoe vaak komt het voor? En in welke vorm? We weten dat niet precies, want hier zijn geen feiten en cijfers over bekend. Daarom wil BZK de cijfers gaan verzamelen en zo inzichtelijk maken hoe vaak identiteitsfraude voorkomt en welke vormen van identiteitsfraude aan de balie plaatsvinden want voor BZK zijn cijfers en feiten een goed vertrekpunt voor preventieve maatregelen.
 
Hierbij doen wij een oproep aan ambtenaren burgerzaken om cijfers over identiteitsfraude aan de balie te gaan bijhouden.

Hoe?

BZK heeft een app, de Dutch ID monitor en het is de bedoeling om via deze app cijfers te gaan verzamelen over gevallen van identiteitsfraude aan de balie. Als een medewerker bij de balie of in de backoffice een fraudegeval constateert, kan dit eenvoudig in de app aangegeven worden. Zo wordt snel inzichtelijk hoe vaak identiteitsfraude zich voordoet bij gemeenten. Ook bestaat er nog een mogelijkheid de casus nader toe te lichten, maar dat is niet verplicht. Het hoofddoel is het verzamelen van cijfers.

Wie?

Voor dit onderzoek zoekt BZK landelijk ongeveer 50 gemeenten die hieraan willen deelnemen. Dit kunnen zowel medewerkers aan de balie zijn, als medewerkers in de backoffice. Er hebben zich al ruim 30 gemeenten gemeld maar wellicht is dit initiatief nog niet bij alle gemeenten bekend. Daarom wil BZK via dit nieuwsbericht gemeenten die dat willen de mogelijkheid bieden om zich aan te melden voor dit onderzoek.

Wanneer?

BZK gaat in juni 2019 starten met het bijhouden van de cijfers. De cijfers zullen we een jaar lang verzamelen en monitoren. In mei 2020 hopen we een helder en inzichtelijk beeld te hebben voor wat betreft cijfers van identiteitsfraude aan de balie. Tussentijds zullen cijfers via het landelijk overleg van de WTI’s bekend worden gemaakt en het onderzoek wordt afgesloten met een bijeenkomst voor alle deelnemende gemeenten.

Aanmelden?

Wil je als gemeente meewerken aan dit onderzoek, meld je dan uiterlijk 7 juni aan via Ingrid.Koulen@minbzk.nl
Er kunnen meerdere medewerkers van één gemeente meedoen aan dit onderzoek. Belangrijk is wel dat er geen dubbeltellingen binnenkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een geval zowel in de frontoffice als de backoffice wordt opgemerkt. Als zowel de frontoffice-medewerkers als de backoffice-medewerker dit zouden registreren hebben we dubbeltellingen en dit zou een vertekend beeld van de cijfers kunnen geven.

Meedoen kost je niet veel tijd, zo’n 10 minuten per fraudegeval. Na aanmelding komen er nadere instructies voor het gebruik van de app.