Nieuwe digitale diensten worden op kleine schaal beproefd

Dienstverlening & Innovatie

Het digitaal aanleveren van aanvullende informatie bij een openstaande zaak

Onder de tegel 'Een nieuwe aanvraag indienen' kan sinds woensdag 17 juli gekozen worden voor de optie 'Aanvullende informatie'.* Met dit formulier kan de gemeente aanvullende informatie uploaden bij een ingediende aanvraag. In het formulier moeten zaak- en persoonsgegevens van de klant worden ingevuld, zodat kan worden gecontroleerd aan welke zaak de stukken moeten worden toegevoegd en of het om een openstaande zaak gaat. Vervolgens kunnen bestanden in pdf- of jpg-formaat worden geüpload. Er wordt na afronden van het formulier geen email ontvangstbevestiging verstuurd naar de gemeente.

De aangeleverde stukken worden bij de zaak opgenomen en de zaakeigenaar krijgt een melding ten teken dat er aanvullende informatie is binnengekomen.
*Deze dienst wordt in eerste instantie beproefd door een selecte groep gemeenten. Na beproeving komt deze dienst voor alle gemeenten beschikbaar, communicatie hierover volgt.

 

Nieuwe aanvraag- verzoek minderjarige (artikel 11, lid 4, RWN)

Onder de tegel 'Een nieuwe aanvraag indienen' kan vanaf woensdag 17 juli gekozen worden voor de optie 'Adviesblad naturalisatie - verzoek minderjarige (artikel 11, lid 4, RWN)'. *De gemeente kan met dit nieuwe formulier digitaal een zelfstandig naturalisatieverzoek indienen ten behoeve van één of meer minderjarige kinderen, de zogenaamde na-naturalisatie verzoeken. De opbouw van dit formulier komt overeen met het bestaande formulier voor verzoeken van meerderjarigen en medeverlening.
*Deze dienst wordt in eerste instantie beproefd door een selecte groep gemeenten. Na beproeving komt deze dienst voor alle gemeenten beschikbaar, communicatie hierover volgt.

Informatiebrochure digitaal adviesblad Naturalisatie
Veelgestelde vragen digitaal adviesblad Naturalisatie