Oproep deelname survey-onderzoek Universiteit Gent

Algemeen

Van onze collega's in België kregen wij het volgende verzoek:

Oproep deelname survey-onderzoek Universiteit Gent – doctoraatsonderzoek onder promotorschap van Prof. Jinske Verhellen

De toenemende mobiliteit van mensen zorgt ervoor dat documenten over de persoonlijke staat van personen (bv. geboorte, huwelijk, overlijden) circuleren over de grenzen heen. De erkenning van deze documenten wordt traditioneel geregeld door het internationaal privaatrecht. Het internationaal privaatrecht streeft naar zoveel mogelijk grensoverschrijdende continuïteit in het leven van mensen. Een nobele doelstelling die in de praktijk niet voor iedereen wordt gerealiseerd. Soms hebben mensen in het gastland een andere persoonlijke staat (bv. ongehuwd) dan in hun land van herkomst (bv. gehuwd). Dergelijke discrepanties - ook wel hinkende rechtsverhoudingen genoemd - zorgen voor veel rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid.

Aan de Universiteit van Gent loopt momenteel een doctoraatsonderzoek waarin wordt nagegaan of een mensenrechtelijke benadering de ongewenste effecten van hinkende rechtsverhoudingen kan temperen. Zowel de praktijk in België als deze in Nederland wordt onder de loep genomen. Om meer zicht te krijgen op deze praktijk werd een vragenlijst opgemaakt die peilt naar de ervaringen van ambtenaren wanneer zij in aanraking komen met een buitenlands document dat de persoonlijke staat of een verandering in de persoonlijke staat aantoont. De vragenlijst focust op de erkenning van buitenlandse huwelijksakten, buitenlandse geboorte- en erkenningsakten en buitenlandse documenten die een naam(swijziging)  aantonen. Uniek aan deze bevraging is dat ambtenaren voor het eerst op grootschalige wijze aan het woord worden gelaten over deze vragen van internationaal privaatrecht. De online bevraging verloopt volledig anoniem. Om deel te nemen, klik hier (NL) of ici (FR).