Project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens van start

Identiteitsmanagement

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Scheveningen is vanmiddag het startschot gegeven voor het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens.

In haar openingswoord stond Gerdine Keijzer, directeur BPR, stil bij het belang van het project: "Gemeenten staan aan de basis van betrouwbare persoonsgegevens. Fouten hebben vaak grote gevolgen". Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en wordt uitgevoerd bij ICTU. Het doel is de kwaliteit van de inhoud van de GBA te verbeteren, en daarbij draait alles om identiteit. Om op een luchtige manier weer te geven wat er allemaal onder identiteit kan worden verstaan, hadden de deelnemers van de startbijeenkomst desgevraagd een symbolisch voorwerp meegenomen. Het leverde een divers beeld op: een klarinet, verrekijker, koffiemok, kite, Fiat 500, honkbal, batikdoek, visitekaartje van de politie en een iPad.

Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens vindt zijn oorsprong in twee onderzoeken van de NVVB. Uit die onderzoeken kwam naar voren dat de twee kernactiviteiten van afdelingen Burgerzaken bij gemeenten (ID management en persoonsinformatievoorziening) beter ondersteund kunnen worden. In het project wordt bekeken of het proces van het inleveren en beoordelen van brondocumenten verbeterd kan worden. Voor mensen die bij de afdelingen Burgerzaken bij gemeenten werken is er een opleidings- en examenstructuur (kwalificatiestructuur). Die structuur wordt de komende jaren verbeterd zodat mensen die bij Burgerzaken werken, of gaan werken, goed toegerust zijn op het registreren en verifiëren van identiteitsgegevens. Verder wordt onderzocht of en hoe de kwalificatiestructuur kan helpen in cyclische kwaliteitsborging bij medewerkers Burgerzaken. Ook wordt bekeken of het raamwerk van de kwalificatiestructuur bruikbaar kan zijn voor het Stelsel van Basisregistraties.