Reactie NVVB ontwerp paspoortbesluit

Identiteitsmanagement

De NVVB heeft door middel van een brief gereageerd op de adviesaanvraag over het ontwerp van het Paspoortbesluit. Hierbij attenderen wij het ministerie van BZK op een drietal punten: onduidelijkheid in verwijzingen, communicatie richting gemeenten over het verplaatsen van (delen van) stukken van de PUN naar het Paspoortbesluit en de onlogische leeftijdsgrens van 16 jaar voor het verstrekken van een vreemdelingenpaspoort voor het in Nederland geboren minderjarige kind van ouders met een asielstatus. Lees hier de brief.