Reactie NVVB op experimentenwet nieuwe stembiljetten

Verkiezingen

De NVVB pleit al geruime tijd voor het invoeren van een nieuw model stembiljet. Wij zijn groot voorstander van elke vorm van experiment ter verbetering en vernieuwing van het Nederlandse stemproces. Een ontwerpwetsvoorstel die deze experimenten mogelijk maakt juichen wij dan ook toe. Echter hebben wij ook een aantal aandachtspunten naar voren gebracht, zoals de lange looptijd en de gevolgen voor elektronisch tellen.

Klik hier voor de reactie van de NVVB op de adviesaanvraag Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten.