Regels digitale geboorteaangifte vanaf 1 januari 2020 in werking

Persoonsinformatiemanagement

Vanaf 1 januari 2020 gaan wederom een aantal regels van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand in werking. Dat geeft gemeenten de mogelijkheid om geboorteaangifte ook aan te bieden via het digitale loket. De regels zijn optioneel dus gemeenten mogen zelf bepalen of en wanneer zij dit proces inrichten en aanbieden. Voor alle gemeenten geldt per januari wel dat geboorteakten niet meer hoeven te worden ondertekend door de aangever, zoals dat al het geval is bij aangiften van overlijden.

Wat opvalt bij de nieuwe regels is dat er een verklaring van een arts of verloskundige vereist is om digitaal aangifte te kunnen doen. De verklaring geeft de arts of verloskundige af ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring is nodig om aangiftefraude tegen te gaan.

De NVVB werkt aan een korte handreiking over hoe de verklaring in het digitale proces bij de ambtenaar van de burgerlijke stand terecht kan komen binnen de kaders van de wet. Wordt dus vervolgd.

Lees hier het inwerkingtredingsbesluit en de toelichting daarop.