Rijbewijstarieven voor 2013 stijgen minimaal

Identiteitsmanagement

De rijbewijstarieven voor 2013 stijgen minimaal ten opzichte van 2012.

Deze tarieven zijn nog in concept, omdat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hierop een formeel akkoord moet geven.

De voorgestelde tarieven voor 2013 zijn dan als volgt:

Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen regulier €   9,70
Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen toeslag spoed € 34,10

Met ingang van 01-01-2013 zal dan de prijs van een rijbewijs bij een spoedaanvraag gelijk zijn aan € 9,70 (RKC) + € 34,10 (de toeslag) =
€ 43,80.

De RDW verwacht dat het voorstel zal worden overgenomen, hierover zal eind november meer duidelijkheid zijn. Zodra de rijbewijstarieven definitief zijn, maakt de RDW dit de NRD-site bekend.

Indien in de herinneringsbrief rijbewijzen in het gemeentelijk tekstblok tariefinformatie over 2012 is opgenomen, dan is het verzoek om bij wijziging van deze tarieven over 2013, dit zo spoedig mogelijk door te geven via rijbewijsmailing@rdw.nl. Het wijzigingsformulier kunt u hier downloaden. 

Maximumtarief
Het is nog niet bekend, wanneer het door het ministerie van I&M aangekondigde maximumtarief voor een rijbewijs wordt ingevoerd.