Tarieven reisdocumenten 2013

Identiteitsmanagement

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de nieuwe bedragen voor 2013. Het Besluit tot wijziging van het Besluit Paspoortgelden wordt ter advisering aan de Raad van State van het Koninkrijk voorgelegd. Na ontvangst van het advies wordt het wijzigingsbesluit paspoortgelden gepubliceerd in het Staatsblad en zijn de bedragen definitief. Dit traject zal naar verwachting eind december zijn afgerond. De kans dat deze bedragen wijzigen, naar aanleiding van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk, is gering.

Het gemeentelijk deel van de tarieven is geïndexeerd met het indexcijfer voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2012. Het gemeentelijk deel van de tarieven stijgt met 1.5%.

Klik hier om de tarieven reisdocumenten 2013 te openen.