Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

Verkiezingen

Op 23 mei a.s. vindt de verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaats. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.   

Wat betekent dit voor jouw gemeente?

  • Als mensen tijdelijk in het buitenland verblijven en per brief willen stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing, verloopt de aanvraag altijd via gemeente Den Haag. Verwijs naar de de website van de gemeente Den Haag en plaats zelf geen formulier op jouw website.
  • Op het moment dat gemeente Den Haag een aanvraag van een kiezer uit jouw gemeente binnenkrijgt, brengen zij je daarvan per e-mail op de hoogte. Je dient er vervolgens voor te zorgen dat de stempas van deze kiezer ongeldig wordt gemaakt. 
  • Er is naar de gemeentes waarvan Den Haag een correspondentieadres heeft, een email verstuurd over dit onderwerp. Niets ontvangen? Geef dan jouw emailadres door via kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Let op: geen briefstem bij verkiezingen Waterschap en Provinciale Staten

Voor de verkiezingen van Waterschap en Provinciale Staten zijn de regels anders. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij deze verkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen. 

Vragen?

Neem gerust contact met gemeente Den Haag via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of per telefoon 070 – 353 4400.  

Bron: gemeente Den Haag