Vervanging servercertificaat wegens rijbewijsafgifte

Identiteitsmanagement

Dit nieuwsbericht is speciaal bestemd voor de applicatiebeheerder dan wel systeembeheerder van uw gemeente. Binnenkort verloopt het servercertificaat van uw gemeente voor de rijbewijsafgifte. Dit servercertificaat is noodzakelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot het Centraal Rijbewijzenregister (CRB) via de frontoffice applicatie van uw gemeente.

Juiste contactpersoon?

De RDW stuurt u automatisch een nieuw servercertificaat toe, echter hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste gegevens van de contactpersoon bij de RDW bekend zijn. Op de themasite  van de RDW staat een overzicht gepubliceerd met de geregistreerde gegevens.

Op verzoek van de RDW vraagt de NVVB u hierbij om de gegevens van de bij de RDW bekende contactpersoon te controleren en per mail te melden of deze gegevens correct zijn. Indien deze gegevens niet correct zijn vraagt de RDW u de juiste gegevens door te geven. Uw reactie kunt u voor 26 oktober 2012 sturen naar rijbewijsmailing@rdw.nl onder vermelding van Vervanging certificaat [naam gemeente].

Installeren nieuwe servercertificaat

Twee weken voor het verlopen van het oude servercertificaat wordt door de RDW een nieuw servercertificaat inclusief pinbrief aangemaakt en verstuurd aan de bij de RDW bekende contactpersoon. U dient na ontvangst van het certificaat / pinbrief het certificaat onmiddellijk te installeren. Installeert u het servercertificaat niet dan wel te laat dan is het niet meer mogelijk om rijbewijsaanvragen te registreren via de eigen frontoffice applicatie van uw gemeente.