Verzoek Turkse Ambassade over registratie echtscheidingen in Turkije

Persoonsinformatiemanagement

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is benaderd door de Turkse Ambassade in Den Haag over het feit dat Turken of Turkse Nederlanders die in Nederland gehuwd en vervolgens gescheiden zijn wel hun huwelijk maar niet de echtscheiding in Turkije laten registreren. Dit levert allerlei problemen op bij een tweede huwelijk (bigamie voor de Turkse wet) en b.v. als hun kinderen Turkse paspoorten nodig hebben (ouderlijk gezag), laat staan als uit een tweede huwelijk ook nog kinderen geboren worden.

De Turkse ambassade suggereerde aanvankelijk dat de Nederlandse ABS bij een tweede huwelijk een Turkse verklaring van huwelijksbevoegdheid zou kunnen vereisen, zodat betrokkenen gedwongen zouden worden hun echtscheiding alsnog te registreren. Deze ‘oplossing’ lijkt het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet logisch en juridisch op z’n minst twijfelachtig.

Volgens hen moet de oplossing gezocht worden in voorlichting. Zij hebben de ambassade al geadviseerd dit punt onder de Turkse gemeenschap in Nederland onder de aandacht te brengen, maar zij zouden het waarderen als ook de kantoren van de ABS hier een steentje aan kunnen bijdragen.

Zo zou wellicht de Nederlandse ABS op het moment van inschrijving van een echtscheiding in voorkomende gevallen de betrokkene erop attenderen dat als het huwelijk in een ander land geregistreerd staat, de echtscheiding daar ook geregistreerd moet worden om latere problemen te voorkomen. Naar het voorkomt kunnen niet alleen Turkse Nederlanders maar ook anderen met een immigratieachtergrond hier baat bij hebben