Woensdag 17 april 2019: Algemene Ledenvergadering NVVB

Algemeen

Woensdag 17 april, tijdens het NVVB Congres in Noordwijkerhout, wordt voor NVVB-leden van 15.30 – 16.30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 georganiseerd.
 
Dit jaar houden we de Algemene Ledenvergadering (ALV) als workshop. Een vereniging is er immers voor én door de leden. Daar moet je dus samen iets voor ‘doen’. Het thema van de workshop is 'Meer slagkracht voor Burgerzaken'.
 
Vorig jaar zijn we gestart met een ‘opfrisbeurt’ van de NVVB-organisatie. Dit leek ons na 25 jaar wel nuttig. Ons doel is om meer slagkracht te organiseren vanuit het domein Burgerzaken. Om nog beter gebruik te maken van de kennis in de vereniging en de leden meer te betrekken bij onderwerpen die zij zelf interessant vinden. Om beter gebruik te maken van digitale methodes bij het raadplegen en informeren van de leden. En om verdiepende themabijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen met elkaar te organiseren in de regio’s. Oftewel, om te doen wat jullie in de recente ledenenquête zelf hebben aangegeven. Zo kunnen we de belangen van Burgerzaken nog effectiever behartigen en de leden van goede adviezen en producten blijven voorzien. En ervoor zorgen dat het ook gewoon leuk blijft bij Burgerzaken!
 
Inmiddels is er een organisatiestructuur uitgedacht om aan deze wensen te kunnen voldoen. We willen die aan je voorleggen en je laten meedenken over de verdere uitwerking naar de dagelijkse praktijk. Jouw praktijk! Dus kom naar deze workshop en bouw mee aan je eigen ‘NVVB 2.0’.
 
Je kunt je aanmelden voor de workshop 'Algemene Ledenvergadering NVVB, Meer slagkracht voor Burgerzaken' (workshopronde 2) bij de inschrijving voor het congres.     
 
De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering en NVVB: Simon Rijsdijk
De workshop wordt begeleid door directeur NVVB: Raymond van Mourik
 
De stukken vind je hier
 
Het NVVB congres vindt plaats bij NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3 te Noordwijkerhout.