Workshop ICT-haalbaarheidstoets 'Verwerving Burgerzakenmodules'

Algemeen

Op 23 januari 2012 vond een workshop plaats in het kader van de ICT~haalbaarheidstoets die KING en VNG uitvoeren rondom de verwerving van Burgerzakenmodules. Acht gemeenten en tien leveranciers hebben zich samen met vertegenwoordigers van de VNG , NVVB, het programma modernisering GBA  en ICT-Office gebogen over de vraag of de overheid de aanbesteding van de gewenste functionaliteit zo kan vormgeven dat - op basis van de doelstellingen van de modernisering GBA - in de behoefte van de gemeenten wordt voorzien. En zo ja, hoe?

Op basis van deze workshop stelt ICT-Office op korte termijn een rapport op. Dit rapport dient als input voor de ledenraadpleging van de VNG en de activiteiten die vanuit de Marktplaats worden opgezet voor de verwerving van de Burgerzakenmodules.

Voor meer informatie over de ICT-Haalbaarheidstoets verwijzen we naar onderstaande website.