Achterstanden inschrijving van asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

Achterstanden inschrijving van asielzoekers en vergunninghouders in de BRP

Op 30 mei is door de staatssecretarissen van J&V en BZK een kamerbrief verzonden met als onderwerp “Stand van zaken inschrijving asielzoekers en vergunninghouders in de BRP”. Hierin wordt stilgestaan bij de opgelopen achterstanden vanwege het oplopen van de wachttijden voor de BRP-inschrijving, bij de BRP-straten. In deze brief worden een drietal maatregelen beschreven om de wachttijden en de doorlooptijden voor inschrijving in de BRP te verkorten.
 
Met name rondom de derde maatregel (inzet meer of alle gemeenten voor inschrijving in de BRP) verwacht de NVVB grote problemen bij veel gemeenten en zullen dan ook niet positief adviseren. Wij realiseren ons dat de werkdruk op dit moment erg hoog is en er niet zomaar nieuw personeel gevonden kan worden om deze extra taak te vervullen. De NVVB is van mening dat de oplossing gezocht moet worden in de organisatie en werkwijze van de BRP-straten. Uiteraard bespreekt de NVVB de brief graag met de ketenpartners om samen na te denken over een toekomstbestendige oplossing die passend is voor zowel de asielzoeker/vergunninghouder, als de BRP-straten en gemeenten.
 
Samen met onze ketenpartners VNG, BZK en RvIG zullen we de brief bespreken en op zoek gaan naar oplossingen.

Nieuwsoverzicht