Adviesaanvraag wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

Op 16 mei 2019 verstuurden wij onze adviesreactie op de voorgestelde wijzigingen van de Kieswet naar het ministerie van BZK. Deze reactie konden wij opstellen door de vele reacties die wij vanuit gemeenten hebben gekregen, dank daarvoor! Wil jij het NVVB-advies op het wetsvoorstel lezen? Klik hier. Hierin staat onder andere het advies de voorgestelde wettelijk verplichting van centrale stemopneming een facultatief karakter te geven. Ook adviseren wij om eerst de experimenten en besluitvorming met betrekking tot een nieuw stembiljet en centraal elektronisch tellen van stemmen af te wachten.  

 

Nieuwsoverzicht