Bericht van BZK: Nieuwsbrief 12 Verkiezingen Europees Parlementsverkiezing 2024

Bericht van BZK: Nieuwsbrief 12 Verkiezingen Europees Parlementsverkiezing 2024

Via deze nieuwsbrief informeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gemeenten over actuele ontwikkelingen rond de organisatie van de Europees Parlementsverkiezing.

In deze nieuwsbrief:

• Controle drukproef stembiljetten.
• Informatievoorziening Europees Parlementsverkiezing.
• Werving stembureauleden.
• Uitwisseling gegevens geprivilegieerde kiezers.
• Achterkant stembiljet.
• Controle voorleesbare kandidatenlijsten.
• Uitvraag DSO/CSO, URL en vragen rondom OSV2020.

Bekijk de nieuwsbrief hier .

Nieuwsoverzicht