Bericht van BZK: Voorlichting voor kiezers van 70+ en aanvullen informatie op gemeentelijke website

Bericht van BZK: Voorlichting voor kiezers van 70+ en aanvullen informatie op gemeentelijke website

Bij deze Tweede Kamerverkiezing kunnen kiezers van 70 jaar of ouder ook per brief stemmen. Omdat briefstemmen een nieuwe mogelijkheid is om te stemmen, vraagt het ministerie van BZK gemeenten extra aandacht te besteden aan de voorlichting van kiezers van 70+. Daarvoor zijn verschillende communicatiemiddelen beschikbaar in de toolkit verkiezingen, zoals instructiefilmpjes, berichten voor op websites en sociale media, factsheets en advertenties voor in huis-aan-huisbladen. Klik hier voor de instructie met de stappen om per brief te stemmen. Voor meer informatie kunnen kiezers ook terecht op www.elkestemtelt.nl.

Daarnaast vraagt BZK gemeenten om de informatie op de gemeentelijke website over de Tweede Kamerverkiezing te controleren zodat er geen informatie ontbreekt of onjuist is. BZK heeft een overzicht beschikbaar gesteld waarin per onderwerp is aangegeven wat er op de gemeentelijke website moet staan én waar de juiste informatie te vinden is. 

 

Nieuwsoverzicht