Bericht van de IND:  Oproep inzake onderzoek behandeling optieverzoeken

Bericht van de IND:  Oproep inzake onderzoek behandeling optieverzoeken

De onderzoeksafdeling Onderzoek & Analyse (O&A) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is op zoek naar gemeenten die willen meewerken aan een onderzoek naar de behandeling van optieverzoeken in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de wettelijke onderzoeksplicht op grond van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap.

O&A onderzoekt de wijze waarop de verantwoordelijke uitvoeringsinstanties de behandeling van optieverzoeken vormgeven. Dit wordt gedaan door middel van een steekproef waarbij behandelde dossiers inzake optieverzoeken worden geanalyseerd. Hiervoor is de onderzoeksafdeling op zoek naar 5 tot 10 gemeenten die haar wil helpen aan deze wettelijke onderzoeksplicht te voldoen.

Voor de steekproef moet de onderzoeksafdeling toegang krijgen tot de behandelde dossiers. Deze dossiers worden door middel van een kwantitatieve analyse  bestudeerd om te zien of de behandeling in overeenstemming is met de voorschriften zoals genoemd in de Handleiding voor de Rijkswet op het Nederlanderschap. Na het doorlopen van de analyse worden de bevonden resultaten teruggekoppeld naar de gemeenten, waarna enkele interviews zullen worden gehouden om het inzicht in de behandeling te duiden.

Voor de analyse van de dossiers zullen onderzoekers van het O&A ter plaatse langskomen om niet-gedigitaliseerde dossiers door te nemen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de AVG: persoonsgegevens zullen worden geanonimiseerd, en er zullen nooit herleidbare persoonsgegevens van vreemdelingen of ambtenaren in het rapport worden gezet.

Voor de gemeenten beslaat de uit te voeren steekproef in totaal uit ongeveer 350 dossiers. Het analyseren van de dossiers zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. Voor de gemeenten is de tijdsinvestering gering en bestaat uitsluitend uit het beschikbaar stellen van de dossiers en een enkel interview.

Deelname van enkele gemeenten aan deze evaluatie is een absolute noodzaak. Vandaar doen we een klemmend beroep op uw meewerking.

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden via: d.w.van.dijk@ind.nl

Nieuwsoverzicht