Bericht van het Gebruikersoverleg BRP: Oproep: Zet een punt achter het puntadres!

Bericht van het Gebruikersoverleg BRP: Oproep: Zet een punt achter het puntadres!

Het komt voor dat nieuwe bewoners van een adres last hebben van de situatie dat de vorige bewoners nog op hun adres ingeschreven staan, de zogenaamde dubbelloop. Dat levert problemen op voor bijvoorbeeld hun huurtoeslag. Voor toeslagen is het in zo’n situatie niet duidelijk hoeveel personen er op het adres wonen, en dus met welke inkomens rekening gehouden moet worden.
Voor alle betrokkenen is het daarom belangrijk dat snel duidelijkheid verschaft wordt over de werkelijke bewoningssituatie.

Vanaf januari 2022 geldt een nieuwe werkwijze in de situatie dat de gemeente tijdens een onderzoek vaststelt dat de vorige bewoner(s) niet meer op een adres woont. De gemeente kan op dat moment op de persoonslijst van de vorige bewoner(s) direct registreren dat is vastgesteld dat de persoon niet meer op het adres woont. Dit gebeurt door het opnemen van de waarde 089999 in de onderzoeksgegevens van de actuele categorie Verblijfplaats.
Deze nieuwe procedure staat beschreven in de Handleiding Uitvoeringsprocedures BRP in paragraaf 6.9 onder het kopje Deelresultaat adresonderzoek.

Eerder werd –in een pilot van de G4– het zogenaamde puntadres gebruikt in deze situatie. Hierbij werd het adres gewijzigd in een adres met straatnaam “.”.
Gebleken is dat het zogenaamde puntadres juridisch niet haalbaar is omdat een ingezetene ingeschreven moet zijn op een bestaand woon- of briefadres. Voor de afnemers van de BRP is het ook niet uitvoerbaar om de oude werkwijze (het puntadres) naast de nieuwe werkwijze (de code 089999) te blijven ondersteunen. En als de afnemers het niet kunnen verwerken, gaat de oplossing niet werken voor de burgers. In het Gebruikersoverleg BRP is daarom afgesproken dat het opnemen van een puntadres niet langer gewenst is.

Daarom hierbij de oproep: gebruik in het geval van dubbelloop de nieuwe werkwijze en rond de lopende puntadres-onderzoeken zo snel mogelijk af, zodat we een punt kunnen zetten achter het puntadres.

Vanuit het Gebruikersoverleg wordt erop toegezien dat alle afnemers deze onderzoeksgegevens op een juiste manier gebruiken.

Nieuwsoverzicht