Bericht van het NVVB Adviesbureau: Geen “lege vader” meer in geboorteakte

Bericht van het NVVB Adviesbureau: Geen “lege vader” meer in geboorteakte

Het NVVB Adviesbureau ontvangt momenteel veel vragen over geboorteakten waarin één ouder vermeld staat. In die akten wordt de vermelding “vader”, zonder verdere persoonsgegevens, voortaan weggelaten. Het betreft een technische aanpassing van de geboorteakte aan de actualiteit.
 
Vooral gezinnen met twee moeders hadden er moeite mee dat geboorteakten standaard leken te veronderstellen dat een kind naast een moeder ook een vader zou hebben. Tegenwoordig kan een kind tenslotte ook twee moeders hebben, of twee vaders. Ook de akte zou dat moeten weerspiegelen. Om die reden heeft de werkgroep Modellenboek besloten om in de akten niet langer een rubriek “vader” op te nemen wanneer er maar één ouder is. De akte vermeldt dan dus alleen nog die ene ouder.
 
De werkgroep Modellenboek heeft er ook voor gekozen om de toevoeging ‘vader of moeder’ bij de erkenner niet meer op te nemen in de akte en de latere vermelding. 
 
De wijzigingen staan vermeld in het voorwoord bij de aanpassingen van het modellenboek per 1 januari. Dit voorwoord (met inhoudsopgave) blijkt niet iedereen te hebben bereikt. Je vindt het voorwoord hier.

Nieuwsoverzicht