Bericht van het NVVB Adviesbureau: Geen “lege vader” meer in geboorteakte

Bericht van het NVVB Adviesbureau: Geen “lege vader” meer in geboorteakte

Rectificatie: In het “Bericht van het NVVB Adviesbureau: Geen “lege vader” meer in geboorteakte” zijn twee zaken door elkaar gehaald. Hieronder vind je de juiste informatie:

Geboorteakte: Tot 1 januari 2023 werd bij een ’onwettig kind’ dat niet is erkend als ongeboren vrucht in de voorbedrukte aktetekst ‘Geslachtsnaam vader: -; Voornamen vader: -; Plaats van geboorte vader: -; Dag van geboorte vader:-‘ opgenomen. Omdat dit voor enkele ouders stuitend was, heeft de commissie Modellenboek besloten om die tekst niet meer op te nemen bij ‘onwettige’ kinderen. Overigens, vóór 1 januari 1995 werd dit ook niet vermeld. Zie als voorbeeld i -2a akte van geboorte, alleen moeder (blanco).doc

Erkenningsakte geslachtsaanduiding erkenner: In een erkenningsakte hoeft nooit een verwijzing te staan van de erkenner naar een “man” of een “vrouw” achter geslachtsnaam. Het geslacht wordt conform het BBS ook niet opgenomen in de erkenningsakte. De verwijzing moet WEL in de geboorteakte als er sprake is van een erkenning ongeboren vrucht..

Dus A erkent ongeboren vrucht (=man). Hij wordt in de erkenningsakte niet aangeduid als vader achter de geslachtsnaam en in de voorgedrukte tekst. Bij het opmaken van de geboorteakte staat A direct in de geboorteakte en staat er achter geslachtsnaam (weer) vader.  

Nieuwsoverzicht