Bericht van het NVVB Adviesbureau: Naturalisatieceremonie

Bericht van het NVVB Adviesbureau: Naturalisatieceremonie

Nederland is weer helemaal opengesteld en er gelden geen beperkingen meer voor het aantal mensen dat mag samenkomen.

Dit betekent dat gemeenten weer verplicht zijn om ceremonies te organiseren voor nieuwe Nederlanders. Op een ceremonie wordt gevierd dat een persoon Nederlander is geworden en wordt er aandacht besteed aan de rechten en verplichtingen van een Nederlander.

Op de ceremonie wordt het besluit, waardoor een persoon Nederlander is geworden, uitgereikt, nadat mondeling de Verklaring van verbondenheid (VvV) is afgelegd.

Alleen als er overmacht is, een persoon kan echt niet mondeling de VvV afleggen, mag een persoon de VvV schriftelijk afleggen.

Van deze schriftelijke mogelijkheid is gedurende de coronapandemie gebruik gemaakt. Nu er geen beperkende maatregelen meer zijn v.w.b. samenkomsten geldt de wettelijke verplichting weer dat er naturalisatieceremonies georganiseerd gaan worden en dat de nieuwe Nederlander de VvV mondeling aflegt.

Het is aan de gemeente hiervoor een startdatum te bepalen.

Nieuwsoverzicht