Bericht van het NVVB Adviesbureau: wettelijke termijn voor begraven en cremeren

Bericht van het NVVB Adviesbureau: wettelijke termijn voor begraven en cremeren

De burgemeester mag via een (algemeen) besluit de wettelijke termijn voor begraven en cremeren verlengen tijdens de coronacrisis.

Met toestemming van de burgemeester is een begrafenis of crematie later dan zes werkdagen na een overlijden mogelijk. In dat geval kan de burgemeester na overleg met een arts (in veel gevallen de GGD) tijdelijk een afwijkende termijn stellen. Dit kan tijdens de coronacrisis ook eventueel voor alle uitvaarten binnen een gemeente. Burgemeesters kunnen hier vanuit hun functie toe besluiten, zonder aanvraag.

Heeft de burgemeester dit in een besluit vastgelegd, dan kan zonder uitstel later dan de wettelijke termijn worden begraven of gecremeerd. Let op! Neemt de burgemeester dit besluit, dan moeten de plaatselijke begraafplaatsen en crematoria hierover worden geïnformeerd.

Nieuwsoverzicht