Bericht van JenV: Procesevaluatie Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Bericht van JenV: Procesevaluatie Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Momenteel voert Significant APE een procesevaluatie uit naar de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel van deze evaluatie is bijdragen aan het verbeteren van de toekomstige dienstverlening aan burgers.
 
De Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand maakt het mogelijk voor gemeenten om een online aangifte van overlijden, melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap en aangifte geboorte aan te bieden. Onderdeel van dit onderzoek is het ophalen van ervaringen van gemeenten met de implementatie van deze digitale dienstverlening. Deze vragenlijst is naar alle gemeenten in Nederland verstuurd.
 
Het invullen van de enquête kost ongeveer 20 - 25 minuten. Je kunt de vragenlijst ook in delen invullen. Wanneer je de vragenlijst opnieuw opent via de link, kun je verder gaan met het invullen waar je gebleven was. Je kunt de vragenlijst hier bekijken >>  
 
We verwerken de antwoorden op de vragenlijsten uiteraard anoniem en zullen in de rapportage niet verwijzen naar afzonderlijke gemeenten.
 
Alvast bedankt voor jouw medewerking!

Nieuwsoverzicht