Bericht van RvIG Relatielegging van geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne is belangrijk

Bericht van RvIG Relatielegging van geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne is belangrijk

Door de enorme drukte met het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne kan de neiging ontstaan om de inschrijvingen efficiënter uit te voeren. Het komt voor dat er gekozen wordt om geen relaties te leggen tussen familieleden en nationaliteiten, vooral bij kinderen, en deze als onbekend op te nemen. Met klem adviseren wij gemeenten om hier niet voor te kiezen. Doe de inschrijving zo volledig mogelijk en zorgvuldig.

Gevluchte gezinnen kunnen problemen krijgen als niet uit de BRP te herleiden is dat de gezinsleden onderling gerelateerd zijn. Als er geen relatie wordt gelegd, wordt het voor de afnemers lastig om iets over de samenstelling van huishoudens te zeggen. En die informatie is in allerlei processen nodig.

Zoals eerder gemeld: voor minderjarigen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is van toepassing op deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Relatielegging partners
De gegevens over het huwelijk kunnen ontleend worden aan de overgelegde documenten en als deze niet beschikbaar zijn dan kan hierover een VOE worden afgelegd.

Het overgelegde document moet vertaald worden, als deze in een voor ons niet leesbare taal is opgesteld. Een vertaling door een beëdigd tolk/vertaler heeft de voorkeur. Een vertaling gedaan met hulp van mensen die de taal machtig zijn, mag je in de huidige omstandigheden accepteren.

Let op: Laat de verklaring conform artikel 2.9 wet BRP ondertekenen.

Nationaliteit kinderen
Ook kunnen er problemen ontstaan als de kinderen van Oekraïense ouders met een onbekende nationaliteit worden ingeschreven. Eerder is aangegeven dat de nationaliteit van de kinderen van de Oekraïense ouders afgeleid kan worden, waardoor de kinderen ook als Oekraïense burgers worden geregistreerd. Meer informatie is te lezen op de pagina Veelgestelde vragen over de inschrijving van Oekraïners in de BRP.

Legalisatie van brondocumenten
Documenten uit Oekraïne moeten, in beginsel, worden voorzien van een apostille of worden gelegaliseerd. In het geval van Oekraïne mag hier onder de huidige omstandigheden van worden afgeweken. Deze uitzondering is van toepassing op deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Nieuwsoverzicht