Bericht van RvIG: Tweede Kamer stemt in met de BRP-wetswijziging t.b.v. LAA

Bericht van RvIG: Tweede Kamer stemt in met de BRP-wetswijziging t.b.v. LAA

Dinsdag 19 april is het wetsvoorstel voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Het doel van de aanpak is om de juistheid van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren.

Juiste registratie is namelijk de toegangspoort voor alle burgers om volwaardig mee te kunnen doen in onze maatschappij: het is een voorwaarde om te kunnen stemmen in de gemeente waar iemand woont, om aanspraak te maken op tal van overheidsvoorzieningen en om de zorg te krijgen waar iemand recht op heeft. Lees verder.

Nieuwsoverzicht