Brief van RDW aan gemeenten over bezorgen van rijbewijzen

Recent heeft de RDW aan alle Nederlandse gemeenten een brief gestuurd om de behoefte te peilen van een mogelijkheid om rijbewijzen te laten bezorgen bij de aanvrager. Deze actie staat geheel los van de voorgenomen proef met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen en de bezorging van die rijbewijzen door de RDW. De aanleiding van deze actie is de vorig jaar gehouden evaluatie van de Proeftuin Bezorgen Rijbewijzen.

Hieruit bleek onder andere dat het animo bij burgers om gebruik te maken van deze service wisselend was. Alleen in gemeenten die hebben gekozen voor een ander servicemodel, waarbij het aantal loketten drastisch is teruggebracht en het bezorgen niets extra’s kost, was het bezorgpercentage hoog. Daarnaast werd het ontbreken van een ‘koppelvlak’ tussen de bezorgdienst en de RDW als een knelpunt ervaren.

Inmiddels is er een wettelijke basis voor het bezorgen van reisdocumenten en in ca. 50 gemeenten wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Voordat besloten wordt over een landelijke regeling voor het bezorgen van rijbewijzen heeft het ministerie van IenW behoefte te weten te komen in welke mate er bij de gemeenten belangstelling bestaat om ook het bezorgen van het rijbewijs als extra service aan te bieden. Het ministerie zou het daarom zeer op prijs stellen dat de gemeenten hun bijdrage leveren aan deze inventarisatie.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nieuwsoverzicht