De NVVB stelt een standaardwebformulier voor digitaal aangifte van overlijden beschikbaar

Het formulier is opgesteld samen met gemeenten. De NVVB heeft in totaal acht standaardwebformulieren beoordeeld en geaccordeerd.
Vooruitlopend op de verspreiding van alle formulieren is vanwege de wetswijziging per 1 juli het formulier voor aangifte van overlijden nu al beschikbaar.

Het formulier bestaat uit

Deze zomer vindt verspreiding van alle formulieren plaats, naast de acht burgerzakenformulieren ook elf andere formulieren.

De afgelopen maanden zijn vele formulieren verbeterd en is een aantal nieuwe formulieren opgesteld.
Gemeenten, Cascadis en de NVVB hebben bij het opstellen van de nieuwe formulieren gekozen voor uitgangspunten en voorbeelden van goede oplossingen bij gemeenten.
KING en het Ministerie van BZK hebben het proces begeleid.

  • KING beheert de zogenaamde 'GEMMA-formulieren'.
  • Het Ministerie van BZK geeft hiermee invulling aan haar doelstelling 'Digitaal 2017'

De formulieren zijn onderdeel van een traject om de digitale dienstverlening, met name het gebruik door burgers en bedrijven, te verhogen.

Het traject bestaat uit:

  1. tips en trucs vermeld op GoedOpgelost!
  2. de nieuwe en verbeterde GEMMA-formulieren
  3. suggestie voor productteksten gebaseerd op gebruikerservaringen

Extra informatie is beschikbaar bij Arjen Kroes van BZK, bereikbaar via e-mail arjen.kroes@minbzk.nl

Nieuwsoverzicht