Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR)

Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR)

Sinds 1 oktober 2018 zijn deelnemende gemeenten gefaseerd gestart met het experiment Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR). Nu, bijna 1 ½ jaar later, zijn er 29 gemeenten die deelnemen aan het experiment en zijn er bijna 40.000 rijbewijzen digitaal aangevraagd.

Uit de evaluatie is gebleken dat zowel de burger, deelnemende gemeenten als ook de betrokken fotografen enthousiast zijn over het proces. Het DAR proces wordt als gebruiksvriendelijk en betrouwbaar ervaren. Het kan voor burgers die de aanvraag digitaal willen doen heel goed aanvullend functioneren op het reguliere proces waarbij de aanvraag fysiek aan de balie plaatsvindt.

Uiteraard houdt de RDW toekomstige ontwikkelingen op het gebied van het digitaal aanvragen identiteitsdocumenten -waarvan het rijbewijs er een is- goed in de gaten. De RDW staat waar mogelijk open voor verdere samenwerking om uiteindelijk de burger uitstekende digitale dienstverlening identiteitsdocumenten te kunnen verlenen.

Bij de start van de pilot was afgesproken om de vergoeding met ingang van 1 januari 2020 aan te passen. De Stuurgroep DAR (bestaande uit BZK, I&W, NVVB en RDW) heeft besloten om met ingang van 1 juli 2020 de vergoeding voor de deelnemende gemeenten vast te stellen op  €15,95.
Het experiment blijft voorlopig doorlopen. In oktober volgt besluitvorming over een al dan niet definitief vervolg.

Bron: RDW

Nieuwsoverzicht