Eerste voorbereidingen getroffen BRP-demonstratiedag (BRPreview)

Op donderdag 26 januari vond de eerste voorbereidende bijeenkomst plaats voor de Basisregistratie Personen-demonstratiedag (BRPreview). Tijdens deze kick-off verkende het programma mGBA samen met potentiële softwareleveranciers van Burgerzakenmodules het mogelijke programma van deze dag en het pad ernaar toe. Namens de softwareleveranciers waren vertegenwoordigers aanwezig van Centric, Dutch Delta Group, Grexx, PinkRoccade Local Government en Procura.

Demonstratie van de BRP aan de hand van burgerzakenprocessen

Het programma mGBA is van plan in juni 2012 een demonstratie te geven van de werking van de centrale voorziening van de BRP. Dit sluit aan bij de toenemende wens van gemeenten en afnemers om de BRP en Burgerzakenmodules in actie te zien. Deelnemers kunnen op deze dag de BRP beproeven aan de hand van een aantal burgerzakenprocessen (bijvoorbeeld een verhuizing). Dit moet enerzijds de werking van de BRP in combinatie met de Burgerzakenmodules aantonen. Anderzijds wil het programma laten zien dat er vernieuwingen en verbeteringen zijn ten opzichte van de huidige GBA.

Voorbereidende bijeenkomsten en digitaal samenwerkingsplatform

De voorbereidende bijeenkomsten voor de BRPreview vinden elke twee weken plaats. De potentiële softwareleveranciers van Burgerzakenmodules kunnen hieraan deelnemen. Voorwaarde voor deelname aan de demonstratiedag zelf is dat de leverancier daar minimaal één proces kan demonstreren. Naast de bijeenkomsten wordt alle relevante informatie gedeeld via een digitaal samenwerkingsplatform dat op korte termijn wordt ingericht en via een zogenaamde ‘white box’ beschikbaar wordt gesteld. De voorbereidende bijeenkomsten en de BRPreview zelf staan los van de aanbestedingstrajecten voor de Burgerzakenmodules en de ICT-haalbaarheidstoets die KING en VNG samen organiseren.

Wilt u deelnemen?

Bent u voornemens softwareleverancier van Burgerzakenmodules te worden en wilt u deelnemen aan de voorbereidende bijeenkomsten? Neem contact op met het programma mGBA via info@moderniseringgba.nl

Nieuwsoverzicht