Enquête HRM en ICT bij burgerzaken/ publiekszaken

Het Centrum voor Innovatie en Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) van de Technische Universiteit Delft doet in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek naar HRM- en ICT-innovaties die bijdragen aan productiviteitverbeteringen van burgerzaken/publiekszaken. Ten behoeve van het onderzoek wordt een enquête gehouden onder alle gemeenten.

Het betreft een kleine enquête van maximaal zesentwintig vragen. In de enquête wordt onder meer gekeken naar digitale dienstverlening, sturing op contacten met burgers, KCC’s, inzet van HRM-instrumenten, gerichte opleiding en scholing en organisatie van het werk. Bij deelname aan de enquête ontvangt u na afloop van het onderzoek digitaal de uitkomsten voor uw gemeente, inclusief een geanonimiseerde vergelijking met andere gemeenten. Op deze wijze krijgt u, als tegenprestatie voor invullen van de enquête, kosteloos spiegelinformatie.

De enquête is uitgezet onder alle gemeenten door middel van een brief met daarin een inlogcode en wachtwoord. Mocht u de brief niet ontvangen hebben, maar toch willen deelnemen aan de enquête dan kunt contact opnemen met Bart van Hulst, e-mail: b.l.vanhulst@tudelft.nl

Nieuwsoverzicht