Enquête Versturen melding na inschrijving op adres

Enquête Versturen melding na inschrijving op adres

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt een Experimentbesluit BRP voor, op grond waarvan gemeenten ingeschrevenen op een woonadres moeten informeren over nieuwe inschrijvingen op dat adres (gedurende de looptijd van het experimentbesluit). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een door de Tweede Kamer aangenomen amendement bij de wijziging van de Wet BRP over het doen van een melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres en de toezegging van de Staatssecretaris van BZK om zo snel mogelijk een experiment te starten met het doen van een melding.
Veel gemeenten versturen al meldingen aan ingezetenen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige praktijk, verzoeken wij jou om onderstaande (korte) enquête in te vullen. Het Experimentbesluit BRP kan dan zo goed mogelijk worden afgestemd op de huidige praktijk. Alvast bedankt! Bekijk de enquete hier

Nieuwsoverzicht