Examens worden vanaf 7 april weer afgenomen door Examenadviesburo met extra maatregelen

De NVVB PublieksAcademie is vanmiddag op de hoogte gebracht van het feit dat het Examenadviesburo met ingang van dinsdag 7 april weer examens gaat afnemen. De meeste COEL toetslocaties gaan open en worden verplicht om onderstaande maatregelen door te voeren om aan de RIVM richtlijnen te kunnen voldoen. De COEL toetslocaties worden verplicht om ervoor te zorgen dat :

  1. Te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de kandidaten te borgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de huidige capaciteit (examenplekken) op elke toetslocatie zal worden aangepast zodat wordt voldaan aan deze eis;
  2. Deze anderhalve meter afstand tussen examenkandidaten eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad;
  3. De kandidaten erop te attenderen om anderhalve meter afstand te houden door middel van een deurbeleid dat bij binnenkomst en in de ruimtes aan kandidaten op A4-formaat wordt gecommuniceerd;
  4. Om te allen tijde, ook in onvoorziene omstandigheden, gepaste afstand te houden van de examenkandidaten;
  5. Fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen;
  6. Na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis, rekenmachine, bureau, armleuningen e.a.) en de kluissleutel of het codescherm van de kluis te reinigen;
  7. Na ieder examen oppervlaktes/materialen van algemeen gebruik te reinigen (bijvoorbeeld deurklinken);
  8. Bij het uitlenen van hulpmiddelen deze na afloop te reinigen dan wel handschoenen uit te reiken aan kandidaten tijdens het gebruik hiervan indien reinigen niet mogelijk is;
  9. Te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie;
  10. Na gebruik van de toetsruimte, de toetsruimte in zijn geheel te reinigen.

Het is aan de individuele cursist of je in deze periode je examen wilt afleggen. Het is dus je eigen keus en eigen verantwoordelijkheid. Mocht je het examen niet in april willen doen, dan kan je hem tot één dag van tevoren gratis omboeken in jouw account (dat kan dus niet meer op de dag dat het examen zou plaatsvinden).

Wij adviseren je om het examen om te boeken en niet te annuleren. Bij annuleren kunnen er eventueel annuleringskosten voor jou als examenkandidaat in rekening worden gebracht. Wij hebben met het Examenadviesburo afgesproken dat de voorwaarde van maximaal twee keer gratis omboeken voor deze situatie wordt losgelaten.

Iedereen die in april een examen heeft geboekt, wordt hierover, vandaag of morgen, nog persoonlijk benaderd door het Examenadviesburo.
 
Mocht een en ander wijzigen in verband met verdergaande maatregelen, dan informeren wij je uiteraard nader.

Team NVVB PublieksAcademie

Nieuwsoverzicht