GBA-uittreksels niet nodig voor inschrijving leerlingen bij scholen

Ook dit jaar zijn er nog steeds scholen die afschriften of uittreksels vragen aan leerlingen die zich willen inschrijven op school. Dit bleek uit een onderzoek van Telengy. Schooladministrateurs stelden in 2011 dit nodig te hebben voor uitvoering van één subsidieregeling. Inmiddels is die noodzaak vervallen. Zie beantwoording Kamervragen

Afdelingen Burgerzaken zijn vorig jaar geïnformeerd via een artikel in Burgerzaken & Recht, nummer 6. Kern van de boodschap destijds was dat scholen geen uittreksels of afschriften uit de GBA nodig hebben voor het registreren van leerlingen.

Het ministerie van OCW informeert scholen op dezelfde wijze als de NVVB via de nieuwsbrief voor scholen van DUO.

Nieuwsoverzicht