Geslaagde start van de WTI Den Haag

Op dinsdag 8 mei is de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude van de regio Den Haag van start gegaan. Politiechef Paul van Musscher van de eenheid Den Haag heette iedereen welkom en benadrukte het belang van goede samenwerking en het bestrijden van identiteitsfraude. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van de gemeenten Den Haag en Alphen aan den Rijn vertelden de verschillende ketenpartners wat hun rol is bij het bestrijden en voorkomen van ID-fraude. Alle ketenpartners waren hierbij aanwezig: IND, RDW, KMar, Politie (AVIM) als ook het OM. John de Ruiter, secretaris van de NVVB benadrukte het belang van goede ID-vaststelling en welke ontwikkelingen er spelen. Ook deelde John de ervaringen van de andere WTI-regio’s.

In de tweede helft van de bijeenkomst zochten de gemeenten elkaar in groepjes op om nader kennis te maken, behoeften uit te spreken en om te komen tot afspraken wanneer en hoe vaak zij bij elkaar willen komen. Een succesvolle start!

Nieuwsoverzicht