Handreiking toegankelijk stemmen

Handreiking toegankelijk stemmen

In samenwerking met de VNG heeft de NVVB de Handreiking toegankelijk stemmen

Verkiezingen in coronatijd
De VNG en de NVVB zijn zich ervan bewust dat corona een hele nieuwe situatie met zich meebrengt met voor gemeenten veel uitdagingen voor de organisatie van verkiezingen. Denk hierbij aan de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19, briefstemmen, early voting en het inrichten van meer stemlokalen. Dit is voor gemeenten een enorme en moeilijke opgave. Het inrichten van een stembureau voor een specifieke doelgroep is daarbij nog een extra uitdaging. De handreiking schept nadrukkelijk geen verplichtingen, maar is bedoeld als steun voor gemeenten die al bezig zijn met of een extra slag willen maken om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten.

Actieplan
De handreiking is gemaakt vanuit het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Dit Actieplan, dat op 15 juni 2020 werd aangeboden aan de Tweede Kamer, omvat tien actiepunten bedoeld om de toegankelijkheid van verkiezingen te vergroten en vanzelfsprekender te maken. De handreiking is tijdens een webinar over de Lokale Inclusie Agenda gepresenteerd. Deze webinar is binnenkort terug te zien via vng.nl/iedereen-doet-mee

 

 

Nieuwsoverzicht