Help je mee om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk snel in te schrijven in de BRP?

Help je mee om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk snel in te schrijven in de BRP?

Staatssecretaris van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties riep alle Nederlandse gemeenten vorige week op om mee te werken aan een vlotte inschrijving van Caribische studenten in de BRP. Er is een brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders verstuurd, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Caribische studenten hebben nog geen BSN
Jaarlijks komen er studenten uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar Nederland om een nieuwe studie te volgen. Naar verwachting melden zij zich in juni en juli bij de balies van de Nederlandse gemeenten om aangifte van verblijf en adres te doen.
Voor Caribische studenten is het belangrijk dat zij na aankomst in Nederland snel een BSN krijgen. Zij hebben het BSN nodig om zaken te regelen als het openen van een Nederlandse bankrekening waarop de studiefinanciering kan worden uitbetaald en voor het aanvragen van een studentenreisproduct.


Vlotte inschrijving
Caribische studenten zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van een afspraak bij de gemeente voor de inschrijving in de BRP. Als dat gebeurt, is het van belang dat de student binnen één week na vestiging in Nederland aangifte kan doen. Gemeenten worden daarom gevraagd ervoor te zorgen dat studenten binnen één week na aankomst in Nederland terecht kunnen om zich in te schrijven.

Indien studenten ergens in het BRP-inschrijfproces menen vast te lopen, kunnen zij contact opnemen met RvIG. Hierdoor is het mogelijk dat jouw gemeente door RvIG wordt benaderd, waarbij het doel is om te helpen bij een vlotte oplossing van de Caribische student. Met de brief aan de gemeenten, zijn ook oplossingen gedeeld, die kunnen helpen bij een vlotte inschrijving van de student, in een situatie waarin de inschrijving vertraging oploopt. Help je mee met een vlotte inschrijving van de student?


Stappenplan voor Caribische studenten
Een goede voorbereiding is het halve werk. Met een stappenplan zijn Caribische studenten geïnformeerd over het BRP-inschrijfproces, zodat zij weten wat zij voor vertrek en na aankomst in Nederland moeten regelen. Zoals het uitschrijven uit de bevolkingsadministratie van het eiland en het meenemen van het bewijs van uitschrijving (verhuisbericht) en andere documenten. Met het stappenplan vragen we studenten ook om alvast voor vertrek een afspraak voor inschrijving in de BRP te maken.
Caribisch deel Koninkrijk - informatie voor burgers | rvig (onder ‘studeren’)

Nieuwsoverzicht